Zaproszenie na VII Jurajskie Zawody Samolotowe

Aeroklub Częstochowski wraz z firmą Unimot Exspress zaprasza na VII Jurajskie Zawody Samolotowe im. Piotra Sikorskiego

Organizator zawodów: Aeroklub Częstochowski
Termin rozgrywania zawodów: 19.09 – 21.09.2014
Miejsce rozgrywania: lotnisko Rudniki

  1. Zawody będą rozgrywane w załogach: jedno (I pilot) lub dwuosobowych (I pilot i II pilot).
  2. I pilot (d-ca statku powietrznego) powinien posiadać ważną licencję pilota samolotowego i doświadczenie w lotach nawigacyjnych umożliwiające bezpieczne wykonanie tras zawodniczych. II pilotowi nie stawia się żadnych wymagań co do kwalifikacji lotniczych.
  3. W ramach zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji nawigacyjnych
w oparciu o regulamin zawodów nawigacyjnych (regulamin dostępny jest na stronie Aeroklubu Częstochowskiego WWW.aeroklub-czestochowa.org.pl). Każda konkurencja będzie zakończona próbą lądowania na celność.
  4. Do rozegrania zawodów wymagane będzie rozegranie minimum jednej konkurencji nawigacyjnej.
  5. Obowiązkowa opłata regulaminowa wynosi 250 złotych na załogę. W ramach opłaty regulaminowej każda załoga otrzyma 2 mapy w skali 1:200 000 oraz komplet zdjęć do rozpoznania. Wpływy z opłat regulaminowych służą również do pokrycia kosztów organizatora (koszt przygotowania tras nawigacyjnych, transportu sędziów, materiałów biurowych itp.)
  6. Każda załoga powinna posiadać minimum jeden rejestrator lotu do oceny przebiegu lotu.
  7. Istnieje możliwość noclegu w hoteliku na lotnisku za cenę 35 złotych za 1 dobę.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zaleca się dokonanie rezerwacji miejsc za pośrednictwem poczty elektronicznej acz@aeroklub-czestochowa.org.pl lub faksem na numer 34 / 3605772 lub telefonicznie na numer telefonu 695520666. O rezerwacji miejsc noclegowych w hoteliku decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość skorzystania na terenie lotniska z pola kempingowego (opłata 5 zł za 1 dobę za 1 osobę). Dla zainteresowanych służymy informacją o noclegu w hotelach usytuowanych w pobliżu lotniska.

Załączniki
07_JZSim.PS_pismo_org_wykon_v1
07_JZSim.PS_Regulamin_sportowy_zawodow_v1
07_JZSim.PS_WZÓR-ZGŁOSZENIA_v1