Kontakt

Aeroklub Częstochowski
Lotnisko Rudniki
Kościelec, ul Jana Pawła II 101
42-240 Rudniki

Aeroklub Częstochowski
42-200 Częstochowa
ul. P.O.W. 4

Lotnisko
34 327-97-55
acz@aeroklub-czestochowa.org.pl
Dyrektor Aeroklubu
dyrektor@aeroklub.czest.pl
tel. 783-995-277
Księgowość
acz@aeroklub-czestochowa.org.pl
tel. 695-520-666
Administracja
tel. 730-995-769